Aktuelt


Generalforsamling: 4.3. 2017 kl 14.00 til 15.30 i lægeurtehaven
Haven åbner: 1. maj 
Grundlovsmøde: 5. juni kl. 11.30 - 14.00.

  

Åbningstider

Fra 1 maj – 1. oktober
dagligt åbent 10 - 16
 
Tirsdag lukket,
undtagen i skolernes sommerferie

Entre til besøgshaven

Voksne 20 kr.
Børn under 14 år gratis
Fri adgang til butik og café
Rundvisning og guidning kan bestilles
.

Se vores smiley

smiley

Naturen på Endelave

 

Endelave ligger ud for Horsens Fjord i Kattegat, og afstanden til Jylland er cirka 10 km, til Samsø cirka 13 km og til Æbelø cirka 12 km. Øens areal er 13,08 kvadratkilometer og kystlinien er 20 km lang.
Endelaves vestligste del og den centrale del med øens højeste punkt Snekkebjerg (7,8 m), er dannet under sidste istid. Udenpå disse istidsdannelser har havet siden aflejret nyt land ved at aflejre materialer, og øens tre spidser Øvre, Kloben og Lynger Hage er sådan nogle aflejringer. Især er det meget tydeligt, at nordøen (Øvre) består af en række krumodder, hvor strandvold efter strandvold er lagt udenpå hinanden, så øen på dette sted gradvist er vokset – og stadig vokser.
Til gengæld æder havet af Endelave på sydvestkysten, det er på den måde, den 5 meter høje klint er dannet. Kystlinien ved klinten ændres også hele tiden, for det sker jævnligt, at store stykker af klinten skrider i havet.

 

 

klinten

 

Omkring en tredjedel af Endelave er opdyrket, det er først og fremmest de centrale dele af øen, og den uopdyrkede tredjedel består af en række meget forskellige naturtyper:
- Omtrent 40 ha er dækket af skov, bl.a. et løvskovsområde ved Louisenlund på 14 ha og nåleskovsområderne ved Lynger og Øvre.
- Tre store strandengsarealer, det er Flasken på cirka 65 ha, Kloben på cirka 15 ha og den sydvestlige del af Øvre på cirka 40 ha.
- På Øvre og ved Lynger findes der store hedeområder.


Desuden findes der mange småbiotoper på Endelave, bl.a. levende hegn og vandhuller.

Endelave Lægeurtehave   -    Søndermølle 29    -    8789 Endelave    -    Tlf. 75 68 96 95    -    info@endelave-laegeurtehave.dk