Aktuelt


Generalforsamling: 4.3. 2017 kl 14.00 til 15.30 i lægeurtehaven
Haven åbner: 1. maj 
Grundlovsmøde: 5. juni kl. 11.30 - 14.00.

  

Åbningstider

Fra 1 maj – 1. oktober
dagligt åbent 10 - 16
 
Tirsdag lukket,
undtagen i skolernes sommerferie

Entre til besøgshaven

Voksne 20 kr.
Børn under 14 år gratis
Fri adgang til butik og café
Rundvisning og guidning kan bestilles
.

Se vores smiley

smiley

Lægeurtehaven er en forening

Endelave lægeurtehave ejes af en forening.
Lægeurtehaven drives af to forpagtere, som foreningen har lavet aftaler med i 2016. Endnu har cafeen ingen forpagter for den kommende sæson.

Formand for Endelave Lægeurtehaveforening: Sanne Gyde Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 2017

Beretning 2017

Først og fremmest vil jeg sige velkommen til alle fremmødte medlemmer og til de nye forpagtere Alberto og Pia som er kommet i dag for at være med til den årlige ordinære generalforsamling i foreningen Endelave Lægeurtehave, som jeg forventer kommer til at foregå i god ro og orden, som den plejer.

I år vil jeg starte min beretning baglands. Jeg vil starte med sidste kvartal. I oktober blev der blev der afholdt et medlemsmøde, som det efterhånden er blevet en tradition for, hvor vi gør status efter sæsonen er slut i haven.

Medlemsmødets primære punkt på dagsorden var hvad gør vi hvis det ikke lykkedes at finde en ny eller nye forpagtere. Men det er så dejligt at jeg kan stå her i dag og sige at det heldigvis ikke er et problem længere.

På mødet blev der enighed om at der skulle annonceres bredt efter nye forpagtere i dagbalde og på nettet. Det var en rigtig god beslutning for det gav pote. Der kom 8 henvendeler hvoraf de 2 var mindre relevante bla. en maskiningeniør fra Sydkorea som søgte et feriejob. Efter fristens udløb har der derudover kommet et par forespørgsler om der var indgået forpagtning. I november og december havde vi besøg af 5 interessede til forpagtningen og det er med stor glæde jeg kan præsentere de nye forpagtere i dag.

Intet nyt er godt nyt.

Både i jan. 2016 og i år 2017 har lægeurtehaven fået sit årlige tilskud. Vi har ikke i de sidste år haft kontakt med kommunen om problemstillingen om det årlige tilskud er et problem i forhold til at virksomheden er bortforpagtet.

Der er ligesom lagt låg på den problemstilling i kommunen og jeg er blevet opfordret til at holde lav profil af højtstående person i selvsamme kommune.

Og nu bruger af pengene til det der er nødvendigt.

I 2016 købte vi nye havemøbler, service til cafeen, opvaskemaskine og brugt klimatelt plus for et mindre beløb til indkøb af nye haveredskaber.

I år står overfor at skulle købe nyt komfur og evt. kummefryser.

Vore havetraktor har lige været til eftersyn og er klar til en ny sæson. <der skal nok også afsættes et beløb til nye skilte og pæle mm i besøgshaven. Og det er der penge til.

I sidste sæson blev der afholdt grundlosmøde med 120 gæster. Det var en hyggelig dag. Årets talere var Martin Ravn, som gerne vil være borgmester i Horsens kommune. Der er jo kommunal valg i år. Den anden taler folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen fra socialdemokratiet og valgt i Horsens kredsen.

Vi er ved at planlægge det kommende grundlovsmøde med tilsagn fra Lone Blume som er lokal kendt og måske kommende politiker for socialdemokratiet, som hun stiller op for til kommunalvalget. Lone er aktuel 1. suppleant til regionsrådet for socialdemokratiet.

Vi arbejder på også at få en anden lokal politikere til at komme til at tale ved mødet nemlig Claus kvist Hansen MF og medlem af Horsens byråd fra Dansk Folkeparti. Interessant – det nye par i dansk politik. Altså ikke Lone og Claus men socialdemokratiet og dansk folkeparti.

Folkehave består men i mindre omfang.

Interessen er dalende. Det kræver stor energi og mange timer at dyrke jorden og holde den fri for ukrudt og senegræs.

Der var mange gæster i haven sidste sommer trods vejrguderne ikke var med os denne sommer.

Nu kan det kun blive bedre i år håber vi.

Cafeen var forpagtet ud 3 mdr. sidste sommer af Hicham og Line. Det var hårdt og også sjovt men der var ikke meget sommerferie over deres 3 mdr. på Endelave, sagde Line efterføglende. Men de gjorde det godt. De havde ingen erfaring med cafedrift _

- men fik det. Cafeen var godt besøgt og specielt til madaftnerne var der rift om pladserne, det var ventelister.

Butikken og besøgshaven var der også mange besøgende.

Bestyrelsen ser frem til den kommende sæson og glæder sig til et godt samarbejde med de nye forpagtere. Der er nedsat en ad hoc gruppe bestående af Sanne fra bestyrelsen, Bolette, Tove og Lotte Kronborg, som alle en stor viden om Lægeurtehaven, som de vil bistå Alberto og Pia med så de ikke skal starte forfra med alt.

Bestyrelsen siger tak for god opbakning fra medlemmer og siger velkommen til Pia og Alberto. Vi håber I kommer til at føle jer hjemme her i haven og på øen. Vi vil fra foreningen gøre alt hvad vi kan for at hjælpe jer godt i gang.


2016

Generalforsamling i Endelave Lægeurtehaveforening lørdag d. 20. feb. kl. 13.00

Ca. 22. medlemmer var fremmødt – heraf 3 bestyrelsesmedl. : Sanne Gyde, Hanne Vistesen og Lis Hedegaard.

 1. 1.Velkomst v/ formand Sanne Gyde
 2. 2.Valg af dirigent: Frede Lassen
 3. Valg af referent: Lis Hedegaard
 4. Formandens beretning:
 5. 2015 – et skelsættende år, hvor 3 personer forpagtede de tre afdelinger: besøgshave/produktion og butik og cafe.
 6. Det er i det store hele forløbet godt, men med div. begyndervanskeligheder, som alle har lært af.
 7. En del administrative opgaver, men endnu ingen afklaring vedr. tilskud fra Horsens Kommune. Tilskuddet derfra er kommet igen i år, men ingen skriftlig eller mundtlig tilsagn !
 8. Afventende med at bruge for mange penge.
 9. I 2015 har vi indkøbt ny græsslåmaskine, rep af opvaskemaskine, husmaling, lamper, bærbar computer og printer + div. mindre udgifter.
 10. Tak til hjælperne med husmaling.
 11. I 2016 håber vi at kunne investere i: nye pæle og skilte til haven, nye haveredskaber og evt ny opvaskemaskine.
 12. Tove (besøgshaven) og Bolette (produktion og butik) har givet tilsagn om at forpagte igen i 2016. Mangler forpagter til cafeen – har forsøgt med opslag, på hjemmesiden, på nettet (Kaninen Katrine) mm, desværre uden endeligt resultat.
 13. Evt. flere kan gå sammen om cafeforpagtningen !
 14. Foreningen har, i samarbejde med EKF afholdt Sct. Hans fest. + Grundlovsmøde. Stort fremmøde – gentages i 2016.
 15. Til Grundlovsmødet forsøger vi at få en lokal politiker evt. fra V og eller S. Evt emne : hvordan er det at bo på en ø ?
 16. Yderligere arr. 2015: Honningslyngning, æblekagekonkurrence, julemarked – det hele med stort fremmøde.
 17. Folkehaverne: afholdt møde i januar – nye regler mm – referat derfra i feb. Endelavebladet.
 18. Det koster 200 kr at få et jordstykke i år – pengene er til brændstof osv til de landmænd, der gør jorden klar, til græsslåmask. mm.
 19. Vigtigt at dyrke økologisk – plads til både folkehaver og produktion.
 20. Evt madaftener skal aftales med ny cafeforpagter.
 21. Hvad får man for sit medlemskab:

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt – og gav herefter ordet til formanden og beretningen.

lForeningen danner rammen, så det hele kan ”køre”, udgifter til vedligeholdelse, inventar mm.

                     

 1. Spørgsmål til beretningen:
 2. Vedr. tilskud fra kommunen: måske bliver det dilemma kommunen har, i forbindelse med den nye struktur – gemt eller glemt, hvis vi ikke gør noget ??
 3. Hvis ingen forpagter til cafeen – hvad så ? Plan B : kun i skolesommerferien – eller weekender og skolesommerferien. Evt flere går sammen om det – hvis, skal der laves klare aftaler !
 4. Hvad med økonomien: forpagterne står selv for økonomi.
 5. 8.Der er begrænsninger for cafedriften: kun frokost, kaffe, evt. brunch. Køkkenet er ikke godkendt til ”større madlavning”. Der må max være 25 pers. I huset til spisning.
 6. 9.Beretningen godkendt
 7. 10. 
 8. Kassererens beretning:
 9. Kasserer Hanne Vistesen omdelte det reviderede regnskab.
 10. 13.Ingen bemærkninger til regnskabet : godkendt
 11. Fastsættelse af kontingent for 2016:
 12. Bestyrelsen foreslår at kontingentet på 50 kr pr person bibeholdes.
 13. 16.Vedtaget
 14. 17.Indkomne forslag: ingen indkomne forslag
 15. Valg af bestyrelse:
 16. På valg Sanne Gyde, Poul Laursen, Lis Hedegaard
 17. Sanne genopstiller – Poul og Lis genopstiller ikke
 18. Bestyrelsen foreslår :
 19. Pia Briesemeister
 20. Birthe Olsen
 21. 24.Supp. Anette Ryslev
 22. 25.Ingen andre forslag, så de 3 foreslåede er valgt.
 23. Der opfordres til, at arrangementer sendes til medlemmerne på mail – goggle har et program, hvor det kan lade sig gøre.
 24. Vi har haft problemer med at få det til at virke – måske kan det lykkes med den nye computer.
 25. Tove er på Facebook med Besøgshaven – foreningen er velkommen til at bruge samme side / lægge arr. på. - evt et bestyrelsesmedlem, der har det ansvar.
 26. Vi har lidt færre kontingentindbetalinger i 2015 – sende mail til de medlemmer, der ikke bor på øen, så de kan indbetale på mobil pay eller giro.
 27. Ros til bestyrelsen: dejligt der er forslag til nye best. medlemmer, så der ikke skal bruges tid til det på mødet.

                     

                      Tak for god ro og orden fra dirigenten.

                                                                                                                                                        Ref. Lis

Beretning 2016

2015 har været et skelsættende år for Endelave lægeurtehave.

Det har været det første år hvor havens 3 kernepunkter: Besøgshaven, produktionsdelen med butik samt cafeen er blevet adskilt og forpagtet ud til 3 forskellige virksomheder/personer.

Det har været en stor mundfuld, men det har i det store hele fungeret godt. Undervejs har bestyrelsen og forpagterne holdt møder og fået løst diverse mindre problemer løbende. Alt er ikke gået 100 % glat, men vi lærer alle af vores fejl.

I forbindelse med strukturændringen og bortforpagtningen har der for bestyrelsen været en del flere administrative opgaver at tage hånd om, som har krævet tidskrævende.

Selvom bestyrelsen i samråd med forpagterne i de skriftlige aftaler har fået beskrevet de forskellige ansvarsområder, er der stadig forskellige forhold, der fortsat ikke er helt klart defineret. Det vil vi arbejde videre med i 2016 og løbende få styr på.

I 2016 er besøgshaven fortsat forpagtet ud til Tove Yde og produktionsdelen med butik til Bolette Kristensen.

Cafeen er ikke forpagtet ud endnu, men vi håber stadig………………..

Vi har haft en skriftlig dialog med Ø turistambassadør, Britta Leth omkring dette. Hun er fremkommet med forskellige ideer, som er værd at prøve.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt trods flere henvendelser til Horsens kommune ikke fået en afgørelse om, hvorvidt foreningen fortsat er berettiget til kommunalt tilskud. Vi er dog stadig optimistiske. Min personlige opfattelse er at kommunen ikke ved, hvad de skal stille op med os. Det er ikke et problem de har stået over før og ingen tør tage en beslutning. Faktisk er det muligt, de slet ikke har vurderet sagen endnu. Det er yderst komplekst.

Trods manglende klarhed om fremtiden fra Horsens kommune har vi både i 2015 og 2016 fået det årlige tilskud til drift og kulturelle og folkelige aktiviteter. Vi ved bare ikke om Horens kommune kan finde på at kræve dem tilbage?

Bestyrelsen har trods den uafklarede økonomiske problemstilling valgt at bruge nogle af pengene.

Bestyrelsen har i 2015 indkøbt en haveplæneklipper samt maling til husene og her vil jeg gerne på bestyrelsens og medlemmerne vegne sige tak til malerne for den store opgave det det var at male husene.

Derudover har der været en del udgifter til reparation af opvaskemaskinen. Den er ved at nå sit slutstadie. Hvis det lykkedes at forpagte cafeen ud for en hel sæson i år, vil bestyrelsen kraftigt overveje at købe ny. Det vil nok være en større udskrivning, men i det lange løb økonomisk en fordel.

Derudover mindre udgifter til vedligehold samt et nyt skilt til det offentlige toilet.

Her i 2016 var vi købt en bærbar computer og en ny printer.

Vi har aftalt med Tove Yde at købe ny pæle til skilte mm., og hvad Tove skal bruge til at holde besøgshaven i tip top stand, så den fremstår lige så flot og velholdt som sidste år.

Vi har ligeledes aftalt med Bolette Kristensen at vi indkøber nye haveredskaber og trillebøre og hvad der er brug for. Vi ønsker ikke at gå ned på udstyr.

Men ellers rutter vi bestyrelsen ikke med pengene.

I 2016 har bestyrelsen stået for et par arrangementer af kulturel og folkelig karakter. Først vil jeg nævne Grundlovsmødet, som rigtig mange har givet udtryk for var et godt arrangement. Det syntes bestyrelsen sådan set også. Vi var heldige med vejret og det rigtig god besøgt. Bestyrelsen er ved at planlægge dette års grundlovsmøde og har kontakt til lokale politikere. Rammerne bliver ikke helt som sidste år. Det siger sig selv. Brian Andersen, den tidligere forpagter af cafeen, har i forbindelse med opsigelsen af sin forpagtning nedtaget sit udendørs opstilling.

Desværre er vores klimatelt i dårlig forfatning og er blevet udsat for en stormskade, som betyder det er færdigt. Bestyrelsen er ved at undersøge muligheder for at købe et nyt evt. lettere brugt.

Men grundlovsmøde bliver der.

Sct hans blev også holdt i lægeurtehaven sidste år. Da gik foreningerne EFK og Endelave Lægeurtehave sammen om et arrangement. Dette vil vi lige ledes gentage i år.

I Løbet af sommeren har der været nogle mindre arrangementer bla. honningslyngning.

I efterårsferien var den legendariske æblekagekonkurrence igen på banen. Dette arrangement trækker godt med folk til. Det er nok de gode kager.

I december sluttede bestyrelsen af med et julemarked, som også var et velbesøgt og hyggeligt arrangement.

Folkehaverne er en succes som er kommet for at blive. Der er forsat et stort ønske blandt mange om at kunne få et stykke jord stillet til rådighed til at dyrke egen økologiske kartofler og grønsager.

Til april kan vi sige at jord er økologisk efter en omlægningsperiode på 2 år.

I januar blev der afholdt et møde for folkehavebrugere. Alle der i 2015 var tilmeldt til jordlod blev indkaldt.

En af de store udfordringer for folkehavefolket er ukrudt og her taler vi om ukrudt i voldsomme mængder, som kræver sin mand at bekæmpe. Og der er kun en vej frem – det er manuel bekæmpelse. Det vil sige frem med hakkejernet igen og igen. Især var havefolket eller nærmere de dyrkede urter ved at blive kvalt i kvikgræs. Og kvikgræs breder sig og tager overhånd, hvis det ikke bliver bekæmpet.

Derfor var der 100 % enighed på mødet i januar om i 2016 at man hvis man ønsker at få et stykke jord til nyttehave samtidig siger ja til at holde det fri for ukrudt, som nemt kan brede sig til nabohaven, hvis får lov at vokse vildt.

Der vil blive udgifter til benzin til plæneklipper og til de landmænd, der hjælper med at bearbejde jorden. Derfor er der sat en pris på 200 kr. om året for at være med i ordningen.

Derudover skal man forpligte sig til at holde det uopdyrkede areal nede med klipning en gang om ugen. Folkehavebrugerne vil så skulle indgå i en turnusordning. Lægeurtehavens traktorplæneklipper kan benyttes til dette.

Den 5 marts uddeles jordlodder kl. 11.30 for 2016. Alle kan få et stykke jord under forudsætning at de vil overholde regelsættet for folkehaverne. De er oplistet i februar nummeret af Endelavebladet.   De vil også kunne findes på lægeurtehavens hjemmeside. Tove Yde og Sanne Gyde er kontaktpersoner for Folkehaverne.

Til sidst vil jeg lige nævne at de frø og kartofler der dyrkes skal være økologiske og at der skal være skriftlig dokumentation herfor til den årlige økologikontrol.

På medlemsmødet i oktober 2015 gav de fremødte udtrykt for de savnede vores madaftener, hvor bestyrelsen og medlemmerne gik sammen om at lave mad. Bestyrelsen er positiv over for at genoptagene denne tradition. Vi vil tage det med i vores kommende for snak med ny forpagter til cafeen.

Jeg vil gerne her til sidst i beretning gentage vigtigheden af støtte fra medlemmerne ved at tegne kontingent og dermed være medlem af foreningen. Nogle vil måske sige ja men hvad får jeg for min støtte? Der har været enkelte personer blandt medlemmerne, som har givet udtrykt for at være utilfredse med at de ikke længere kan komme i besøgshaven uden betaling.

Generalforsamlingen valgte sidste år ikke at forhøje kontingentet, men bibeholde det på de nuværende 50 kr. I stedet skulle man så betale for gå i besøgshaven. Det også set som støtte til forpagter af besøgshaven, da der ikke ligger de store indtægter i denne forpagtning.

Som medlem af foreningen Endelave Lægeurtehave er du med til at bevare foreningen og dermed havens fortsatte eksistens. Det er foreningen og dermed medlemmerne der danner rammen om hele foretag net og uden medlemmer igen foreningen og ingen lægeurtehave.

Medlemmerne vælger en bestyrelse på den årlige ordinære generalforsamling, som er forpligtet til at varetage foreningens interesser og overholde vedtægterne. Det er at vedligeholde bygninger, inventar og fremme foreningens interesser og stå for folkelige og kulturelle arrangementer.

 


2015
Information fra Foreningen Endelave lægeurtehaves bestyrelse.

Foreningen Endelave Lægeurtehaves bestyrelse vil gerne i dette nyhedsbrev informere om foreningens rolle i dag i forhold til tidligere, nu hvor haven er blevet delt og forpagtet ud.

Det er svært for de medlemmer af foreningen, som ikke har deltaget i vores medlemsmøder, generalforsamling eller læst artikler i Endelavebladet at følge med i, hvad der sker i haven dette år.

Foreningen Endelave lægeurtehave danner fortsat rammen om alle dele af Lægeurtehaven og har det overordnede ansvar overfor medlemmer og Horsens kommune som hidtil. I forhold til de forgående år er der ingen ansatte i Lægeurtehaven i år. Lægeurtehaven er delt i tre dele, som alle er forpagtet: en besøgshave, en butik med produktionsdel samt en cafe.

Besøgshaven er forpagtet af Tove Yde

Butikken med produktion del af Bolette Kristensen

Cafeen af Brian Andersen.

2015 er et prøveår for Lægeurtehavens bestyrelse og for de tre forpagtere. Efter sommersæsonen skal Foreningen Endelave Lægeurtehaves rolle i forhold til forpagtningerne og omvendt evalueres. Det samme gælder forpagtningsaftalerne. Der skal også afstemmes, hvordan de gensidige forventninger er blevet indfriet . Herefter skal der tages stilling, om det er vejen frem også i 2016.

Aktuel t har lægeurtehaven ca. 150 medlemmer. Det er meget vigtigt for foreningen at fastholde sine medlemmer, da medlemmerne er grundlaget for foreningen. Kontingentet på 50 kr. pr. medlem besluttede generalforsamlingen i februar i år at fastholde. Der var en diskussion på generalforsamlingen om at sætte kontingentet op til 75 eller 100 kr. pr. år. Konklusionen på diskussionen blev at fastholde kontingentet på 50 kr. og at medlemmer så også skal betale entre på 20 kr. for at få adgang til besøgshaven. Dette for at støtte Tove Ydes forpagtning af besøgshaven. Det var der en meget stor enighed og forståelse for på generalforsamlingen.

Foreningens bestyrelse vil her opfodre alle medlemmer til at støtte op om haven ved fortsat at tegne medlemskab, besøge haven og deltage i de aktiviteter, som de har lyst til og mulighed for.

Forpagterne kan også stadig bruge frivillige i haven fx . indsamling af urter , lugning og andre opgaver som tidligere.

Set i forhold til Horsens kommune er det også af stor betydning, at foreningen styrkes og gerne vokser med flere medlemmer, så vi fremstår som en stor og stærk forening.

Foreningen har indtil nu modtaget et årligt kommunalt tilskud til drift af de to huse samt aktiviteter af folkelige/folkeoplysende karakter. Det er uvist på nuværende tidspunkt, om tilskuddet fortsætter i 2016.

Bestyrelsen har gennem de sidste 9 mdr. været i dialog med Horsens kommune omkring foreningens fortsatte berettigelse til det årlige tilskud set i forhold til deling af haven og bortforpagtning. Det sidste møde fandt sted i slutningen af april. Det var et meget positivt møde og bestyrelsen forventer et positivt svar fra Horsens kommune.

Det er vigtigt, at foreningen fortsat står for aktiviteter set i forhold til tilskud. Derfor har foreningen i år

genoptaget traditionen med grundlovsmøde på Endelave. Den 5. juni afholdt foreningen et velbesøgt grundlovsmøde med ca. 100 gæster. Vi har fået mange positive tilkendegivelser om Grundlovsmødet og det er en tradition, som foreningen gerne vil fortsætte med.

 

Som en anden nyhed i år vil Foreningen Endelave lægeurtehave og Endelave Kultur- og Fritidsforening gå sammen om et fælles Sct. Hans-aftenarrangement i lægeurtehaven den 23. juni. Arrangementet starter kl. 20.00. Se mere på www.oen-endelave.dk og www.endelave-laegeurtehave.dk

 

Hvis bestyrelsen ikke havde valgt at dele lægeurtehaven og bortforpagte disse aktiviteter, var lægeurtehaven ikke blevet åbnet i år.

 

Medlemmer af Foreningen Endelave Lægeurtehave får 20 % rabat på den første genstand/flaske i forbindelse med spisning i cafeen.

 

Endelave Lægeurtehave vil invitere til medlemsmøde i efteråret efter sæsonen er slut til en fælles drøftelse af dette års forløb og hvad der er muligt i fremtiden.

 

Endelave lægeurtehaves bestyrelse og forpagtere ønsker alle medlemmer og besøgende i Lægeurtehaven en dejlig sommer.

 

 

Endelave Lægeurtehave   -    Søndermølle 29    -    8789 Endelave    -    Tlf. 75 68 96 95    -    info@endelave-laegeurtehave.dk